Main img

Abhyanga ili ayurvedska uljna masaža tela

Napisao Miljan Markovic
on 06 april 2014

Piše Anando Nikolić - abhyanga terapeut

Ayurveda je božanska medicina i ayurvedska masaža kao deo ayurvedske terapije predstavlja božansku masažu. U Indiji i Aziji masaža je važan deo života i zdravljenja. Masaža sadrži energiju dodira. Dodir ili energetska informacija leči svaku vrstu rane. Dodir nam da energetske informacije o osobi, koju dodirujemo. Ayurvedska abhyanga predstavlja razmenu informacija na nivou prane. Daje nam zdravje, mladost, lepotu i dug život.

Dubinski ili terapeutski masaža se izvodi jedan put na nedelju do jedan put na mesec zavisno od potrebe. Cilj masaže je detoksifikacija tela, uma i duše. Cilj abhyange je prvo da istisne blokade ili zastoje iz tela putem sistema nadija. To znači da istisnemo iz tela akumulirane bio-toksine. Na ta način istiskujemo bolesti i bolove iz tela. Posle toga se uspostavi uravnotežen protok prane kroz nadije i na kraju se telo puni energijom. Svaka abhyanga je vid prana terapije ili bio-energetske terapije. Abhyanga upotrebljva pritisak na marme ili energetske tačke, koji leže uzduž nadija. Abhyanga upotrebljava oko 364 marmi.

Po ayurvedi telesne, mentalne i duševne bolesti nastaju kao posledica blokade u protoku energije. Cilj abhyange je odstraniti te blokade.

U abhyangi razlikujemo Apatarpana ili terapija, koji iz tela ili dela tela izvlači akumulirane toksine  i energiju. Predstavlja disperzijsku terapiju.  Santarpana ili negovalna je terapija koja neguje i jača energiju. Predstavlja tonifikacijsku terapiju.

Abhyanga upotrebljava lekovita biljna ulja, koja se razlikuju u zavisnosti od doshe ili stanja neravnoteže. Upotrebljava takođe eterična ulja, ulje iz korena biljaka, ghee, kiselo mleko, pirinčani puding itd.

Uticaj Abhyange na nervni sistem:

relaksira živčni sistem i smanuje bolove, povećava tonus mišića, povećava aktivnost delta talasa i smanjuje alfa i beta aktivnost, stimulira parasimpatični autonomni nervni sistem i prouzrukuje relaksaciju i smanjuje insomniu. U toku masaže se smanjuje nivo kateholamina (adrenalin i noradrenalin) i kortizola. To su takozvani stresni hormoni. Do tog sniženja dolazi zbog relaksacijskog uticaja masaže (preovlada delovanje parasimpatika nad simpatikom). Abhyanga svakako povišuje nivo Dopamina i serotonina i tako blagotvorno deluje na depresivne i stresne situacije. Abhyanga vas učini srećnim.

Uticaj abhyange na cardio-vascularni sistem:

abhyanga stimulira venski priliv krvi u srce. Zbog povečane priliva krvi dolazi do bolje snabdevanja hrane i kiseonika u tkivi i izlučivanje metabolitičnih produkata iz tkiva. Krvni pritisak se smanuje zbog širenja vene. Abhyanga smanjuje broj srčanih impulse zbog stimulacije parasimpatičnog sistema. Sposobnost prenosa kiseonika se povećava. Abhyanga smanjuje limfedem, jer stimulira cirkulaciju u limfnom sistemu. Abhyanga ima vrlo jak uticaj na limfni sistem. Izlučuje nusprodukte metabolizma i bakterije i to bolje njego pasivno razgibavanje ili elektro stimulacija. Abhyanga vrlo blagotvorno utiče na imunski sistem čoveka.

Uticaj abhyange na respiratorni sistem:

smanjuje frekvenciju disanja, tako da smanuje draženje parasimpatičnog nervnog sistema. Mehanično omekšava i izlučuje služi iz respiratornih organa. Sa relaksiranjem otvrdelog disajnog mišića možemo takođe povečati plućni kapacitet.

Uticaj abhyange na digestvni sistem:

abhyanga stimulira nastajanje peristaltične aktivnosti u debelom crevu i na taj način odstranuje naduvanost creva. Abhyanga pomaže čiščenju debelog creva i na taj način je korisna protiv zatvora. Abhyanga stimulira delovanje parasimpatika, koja ima značajnu ulogu kod varenja hrane.

Uticaj abhyange na mokraćnu bešiku:

abhyanga povećava izlučivanje urina i blagotvorno deluje na limfni tok i tako povećava limfnu drenaža. Abhyanga stimulira odstranjivanje amonijaka, anorganskog fosfora i natrjum hlorida.

Sa aspekta očuvanja i stimuliranja svog zdravlja i za sprečavanje i ozdravljenje bolesti, abhyanga je čoveku potrebna.  Abhyangu treba doživeti i uveriti se u njeno blagotvorno dejstvo.